Ploščino kroga si je nekoliko težje predstavljati kot ploščino kvadrata ali pravokotnika. Z učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskuje osmi razred, sva se problema lotila tako, da sva krog razrezala na manjše dele. Ti so bili podobni enakokrakim trikotnikom. Učenec jih je sestavil v pravokotnik. Dobljeni pravokotnik je bil tako širok, kot je polmer kroga, dolg pa kot je polovica obsega kroga. Problem sva enostavno rešila. Ploščina pravokotnika je enaka zmnožku njegove dolžine in širine, na ta način pa sva dobila obrazec za ploščino kroga: .p=  (obseg kroga)/2∙polmer kroga=  2πr/2∙r=πr2.