V mesecu marcu se prične pomlad. To je čas, ko načrtujemo delo na vrtu in razmišljamo, kaj bomo posadili in posejali. V tem mesecu pa smo izvedli tudi naš naravoslovni dan Sejemo domača semena.

 

Učenci so spoznavali domača avtohtona semena. To so tista semena, ki so nastala iz avtohtonega izvornega semena in niso bila načrtno žlahtnjena. To pomeni, da se pridelujejo, vzdržujejo in razmnožujejo v Sloveniji. Našim prednikom so zagotavljala varno in zdravo prehrano.

 

Odprli smo vrečke z različnimi semeni in si jih ogledali z lupo. Opazovali smo njihovo barvo, velikost in obliko ter  jih med seboj primerjali.

 

Na zemljevidu Slovenije smo iskali kraje, od koder izhajajo posamezna avtohtona semena.

 

V lončke smo dali zemljo, jo zalili z vodo ter vanjo posadili ali posejali semena.

 

Tisti učenci, ki v bolnišnici niso smeli sejati semen, so jih odnesli s seboj domov, da bodo doma vzgojili nove rastline.

 

Zanimalo nas je, kaj je v semenu. Pripravili smo fižol, mu odstranili semensko lupino, našli pod njo dve polovici in ju previdno razmaknili. Zagledali smo zarodek, ki je bil zraščen z obema polovicama fižola.

 

Notranjost fižola smo tudi narisali. Pri tem smo si pomagali z lupo. Tako smo lahko bolj natančno opazovali dele zarodka.

 

Iz semen zrastejo nove rastline. Najprej seme kali. Proces kalitve smo si ogledali na internetu, kasneje pa smo opazovali tudi naša posejana semena. Da seme vzkali, je potrebno nekaj časa počakati. Čas kalitve pa je pri različnih rastlinah tudi zelo različen.

 

Oblikovali smo knjižice, kjer so prikazane posamezne faze kaljenja fižola.

 

Naravoslovni dan pa ni potekal le v učilnici, ampak tudi ob posteljah učencev, ki niso mogli priti v učilnico.