PIONIR DR. AVČIN

 Na prvem kulturnem dnevu v letošnjem šolskem letu smo raziskovali, kdo je bil človek, ki je v slovenske bolnišnice pripeljal šolo.

In smo ga našli.

 To je bil profesor doktor Marij Avčin (1913-1995).

 Svojo zdravniško službo je začel v vaseh pod Lovčenom na Hrvaškem. Kasneje je delal na  najrazličnejših pomembnih položajih, bil pa je tudi predstojnik Mestne otroške bolnice. Veliko je storil za preprečevanje bolezni in bil pobudnik ustanovitve otroških oddelkov v večjih bolnicah po Sloveniji. Poskrbel pa je tudi, da so v zdravstvenih domovih zaposlili prve otroške zdravnike – pediatre.

   Profesor dr. Avčin

 Dr. Avčin je bil srčen človek, ki je imel zelo rad otroke. Že leta 1950 je napisal knjigo Naš šolar, katere vsebina je skrb za zdravje in vzgojo šolskih otrok.

  Prva Mestna otroška bolnica

 Dr. Avčina je zanimala tudi socialna pediatrija, in ko je šel v začetku petdesetih let v organizaciji UNICEF-a na podiplomsko izpopolnjevanje v Anglijo, se je tam srečal s šolo v bolnišnici. Ideja se mu je zdela odlična, in takoj ko se je vrnil, je odšel na najbližjo osnovno šolo Ledina in zaprosil, da bi ena izmed učiteljic učila otroke v Mestni otroški bolnišnici. Tako je gospa Breda Juvančič leta 1951 postala prva učiteljica v bolnišnici.

 Obisk dedka Mraza v avli Pediatrične klinike  na Vrazovem trgu, sredi petdesetih let

 Postavljen je bil temelj naše bolnišnične šole, ki je že od leta 1958 del OŠ Ledina.

V ljubljanski bolnišnični šoli je sedaj zaposlenih že 24 učiteljic in učiteljev, ki poučujejo na različnih lokacijah v Ljubljani.

Bolnišnične šole pa delujejo tudi v enajstih bolnišnicah po Sloveniji.