Od februarja letos  na ploščadi nad Kliničnim centrom pristajajo helikopterji. Vsak prihod učence tako pritegne, da takoj stečejo k oknu in radovedno opazujejo dogajanje. Iz četrtega nadstropja Pediatrične klinike je pristanek zelo lepo viden.

Dogodek navadno izkoristimo za pogovor o pomenu nujnega prevoza s helikopterjem. Učenci se naučijo, da se helikopter uporablja za prevoz bolnikov iz drugih bolnišnic, novorojenčkov v inkubatorjih, za življenjsko ogrožene ponesrečence v prometu in za prevoz poškodovanih  v gorah.