VERJETNOST

Pri matematiki sva z učiteljico obravnavali poglavje Verjetnost. Ugotavljali sva, kaj je frekvenca.

Imela sem lonček in kovanec za 0,50€. Kovanec sem dala v lonček in ga začela tresti. Vsakič, ko sem obrnila lonček, sem si v tabelo zapisala, na kateri strani je pristal kovanec. Lonček sem obrnila 100-krat. Ti rezultati – zapisi v tabeli – se imenujejo frekvenca dogodka. Če frekvenco dogodka delimo s številom vseh poskusov, dobimo relativno frekvenco.

Učiteljica je bila z mojim delom zadovoljna, zato sem lahko obdržala kovanec.

Katja, 9.r