SREČANJE V SLOVENIJI

Na delovnih sestankih smo predstavniki partnerskih držav natančneje načrtovali nadaljnje dejavnosti projekta, tematske videokonference in druge oblike medsebojnega sodelovanja. Predstavili smo informacije o oblikah dela s šolarji, o dejavnostih in si izmenjali izdelke. Učitelja informatika (ASBL L´ Ecole Escale, Bruselj in Service Scolaire des Enfants et Adolescents Hospitalises, Montpellier) sta izvedla računalniško izobraževanje in nas seznanila z novimi oblikami in programi za uspešno uporabo spletne strani.

 Delovni sestanki in ogledi so potekali na OŠ Ledina, Pediatrični kliniki in Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Poleg ogledov prostorov šole na posameznih oddelkih so se gostje seznanili tudi z organizacijo in delom naše bolnišnične šole. Ogledali pa so si še razstavo v avli Pediatrične klinike, IRIS – Pametno hišo na URI Soča in se udeležili vožnje s prilagojenim vozilom na Ljubljanski grad, ki so si ga tudi ogledali. Pripravili smo tudi voden ogled Ljubljane in izlet na Bled.