Poskusi so za učence med najbolj zabavnimi vsebinami. Tudi v  bolnišnični šoli jih izvajamo, kolikor nam razmere dopuščajo.

V tretjem razredu  smo ugotavljali, kako se spreminjajo snovi in stvari. Učenci so opazovali, da sadje na zraku  porjavi in se posuši ali zgnije.

Za gorenje je potreben zrak (kisik). To smo dokazali s  poskusom, kjer sveča ugasne, ko porabi ves kisik v kozarcu. Goreči sveči smo  istočasno pokrili z različno velikima steklenima kozarcema. Na fotografiji je  lepo vidno, da najprej ugasne sveča v manjšem kozarcu, saj ima na razpolago  manj zraka (kisika).

Nekatere poskuse  pa  smo si  ogledali s pomočjo e-gradiv:

http://www.spo.egradiva.si/SPO3/scenarij3/41/navigacija.html