Učenec: 2 krat 2 krat 2 krat 2 krat 2 …

Učiteljica: Kako se to napiše krajše?

Učenec: Mhm … 2 na 4 (2 4).

Učiteljica: Koliko pa je to? 

Učenec: Emm, že vem – 16.

No, tole je razmišljanje o potencah v 8. razredu.

Pravila za računanje s potencami smo oblikovali v plakat. Pridobljeno znanje pa smo uporabili pri računanju izrazov.