Trojčice Tamara, Tina in Teja Belec, učenke 6. razreda, so bile v lanskem kar dvakrat po štiri tedne vključeno v celostno rehabilitacijo. Bile so zelo pridne učenke bolnišnične šole. V spomladanskem času rehabilitacije so se srečale tudi s fotografom Arnejem Hodaličem, ki večkrat obišče bolnišnično šolo na Soči in ji pomaga.

Razmišljal je, da bi s fotografijami deklic ustvaril dobrodelni koledar 2013.

Tamara, Tina in Teja so bile seveda takoj za sodelovanje.

Na osnovi spisa Moje sanje, ki ga je napisala vsaka od trojčic, so bile narejene čudovite fotografije.

Tamara Teja Tina

Teja, Tina, Arne in Tamara

Ker fotografij za tradicionalni koledar Dva obraza našega sveta 2013 ni bilo dovolj, se je fotograf odločil, da bo za ta koledar uporabil druge fotografije iz svojega arhiva.

Na pobudo tiskarja Mirana Povaleja iz tiskarne DTP pa je za naše trojčice nastal manjši koledar z naslovom NAŠI SONČKI, ki so ga trojčice v dar prejele na Dobronamernem dogodku v Koloseju.

V zahvalo za vse, kar je Arne Hodalič naredil za učence na Soči, so mu učenci bolnišnične šole napisali zahvalo.

Branje zahvale ob čaju in potici. Zahvala z naslovnico barvite sveta Arne ugotavlja kaj je na naslovnici zahvale