Delavnice socialnih spretnosti

 Delavnice socialnih spretnosti so del programa razvijanja življenjskih spretnosti, kot so učenje učenja, organizacijske spretnosti, občutek lastne vrednosti, socialne spretnosti, obvladovanje stresa, strategije reševanja problemov, komunikacijske in asertivne spretnosti. Delavnice potekajo tedensko po eno šolsko uro.

Na delavnicah socialnih spretnosti so učenci v mesecu novembru spoznavali stres:

»Ugotavljali smo, kaj nam povzroča stres in kako deluje stres v našem telesu. Razmišljali smo, kako čutimo stres ter kako se le-ta kaže. Pri sebi smo spoznavali, kako se spopadamo s stresnimi situacijami. Ugotovili smo, da se stres dogaja znotraj nas samih in da nanj lahko vplivamo z različnimi tehnikami obvladovanja stresa. Dobrodošla za nas je bila ugotovitev, da vsak stres ni negativen, je lahko tudi spodbuden, saj nas pripravi, da stopimo v akcijo. Pomembna je tudi naša pozitivna naravnanost.«