Dolgotrajno bolni otroci in mladostniki potrebujejo prilagojeno izvajanje šolskega dela. Splošnih navodil in priporočil učitelji lahko najdejo v izobilju, vendar pa se z njimi v konkretni situaciji, ob konkretnem učencu s konkretno boleznijo ni moč veliko pomagati. Zato so učitelji Bolnišnične šole Oš Ledina v Ljubljani pripravili podrobnejša navodila, da bodo v pomoč vsem, predvsem pa, da bo lažje bolnemu učencu.
Ob koncu posameznih navodil boste našli tudi ime in priimek ter elektronski naslov posameznega učitelja/u iteljice, na katerega se lahko vedno obrnete za še podrobnejše informacije. Za informacije pa se lahko obrnete tudi na vodjo Bolnišnične šole OŠ Ledina, Tanjo Bečan.