Mreža bolnišničnih šol po Sloveniji

Mrežo bolnišničnih šol najdemo po vsej Sloveniji. Šolsko delo se odvija v bolnišnicah:

  • v Valdoltri in v Izoli (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole Dekani),
  • v Šempetru pri Gorici (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole Ivana Roba),
  • na Jesenicah (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole Toneta Čufarja),
  • v Celju (bolnišnični šolski oddelki I Osnovne šole Celje),
  • v Slovenj Gradcu (bolnišnični šolski oddelki Prve osnovne šole Slovenj Gradec),
  • v Mariboru (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole Bojana Ilicha),
  • v Murski Soboti (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole III Murska Sobota),
  • v Novem mestu (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole Drska),
  • v Klimatskem zdravilišču na Rakitni (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole Preserje),
  • v Centru za zdravljenje otrok v Šentvidu pri Stični (bolnišnični šolski oddelki OŠ Ferda Vesela),
  • v Ljubljani (bolnišnični šolski oddelki OŠ Ledina).

Bolnišnični šolski oddelki so del bolnišnicam oz zdravilišču najbližjih osnovnih šol. Učiteljice in učitelji, ki poučujemo v bolnišnicah, smo povezani v svojo študijsko skupino, v okviru le-te se vsaj tri krat letno zberemo na strokovnih srečanjih.

BS-slovenija