Skrito sporočilo

Na zadnjem naravoslovnem dnevu z naslovom Računalništvo so se naši šolarji spoznavali z dvojiškim sistemom kot osnovo za komuniciranje vsakega računalnika.

Preizkusili so se tudi v pisanju besed v računalniškem zapisu, torej z zapisom besed v dvojiškem sistemu, in vam pripravili skrito šifrirano sporočilo.

Kaj so napisali, ugotovite sami. Pri tem si pomagajte s priloženo tabelo.

10001 10000 01101 00110 10101 01010    
10001   10000 11000 00001 00010 01010 10101 00110
01111 00001            
10100 10000 01101 10000        
01010 01111            
01010 01110 00110 01011 10101 00110    
10011 00110            
01111 10000 10010 10000        

ABECEDA V DVOJIŠKEM SISTEMU

A 00001 E 00110 J 01011 O 10000 T 10101
B 00010 F 00111 K 01100 P 10001 U 10110
C 00011 G 01000 L 01101 R 10010 V 10111
Č 00100 H 01001 M 01110 S 10011 Z 11000
D 00101  I 01010 N 01111 Š 10100 Ž 11001