V bolnišnični šoli se učenci učijo različne strategije učenja. Radi vam bi pokazali zanimivo metodo, ki vam bo olajšala učenje tujih besed.

METODA UČENJA : SVAM IN UČNA ŠKATLA

Na delavnicah Učenje učenja smo spoznali novo metodo, s katero si lahko poenostavimo učenje tujih besed. Imenuje se SVAM; to je slušno-vizualna asociacijska metoda.

Na začetku smo se srečali z neznanimi hindujskimi besedami. Zapisali smo jih v spodnjo razpredelnico. Nato smo poiskali slovensko besedo, ki je bila tuji čim bolj slušno podobna.

Nato smo vzpostavili miselno povezavo med slovensko in tujo besedo. Takoj za tem smo poiskali in zapisali še prevod tuje besede. Pomen slednje nas je velikokrat presenetil.

Tuja beseda

Slušna asociacija

Prevod

Mentalna slika

tara

Tara

zvezda

Moja prijateljica Tara, ki ima v laseh veliko zlato zvezdo.

Vse besede – tujo besedo, besedo na podlagi slušne asociacije in prevod – smo domišljijsko povezali s pravim pomenom tuje besede v mentalno sliko. Poprej še nepoznane besede smo si sedaj poskušali zapomniti tako, da smo si v spomin priklicali mentalno sliko.

V naslednjem koraku smo izdelali učno škatlo. Na listke smo zapisali nove besede, ki smo se jih želeli naučiti. Vstavili smo jih v učno škatlo. Pri učenju tujih besed smo si pomagali s poprej predstavljeno učno metodo. Naslednji dan smo preverili, koliko novih besed smo se naučili. Ker pa moramo učno snov utrjevati, bomo besede čez teden dni zagotovo ponovili.

Metoda učenja nam je bila v pomoč, da smo si hitreje zapomnili neznane tuje besede. Je zanimiva, saj se lahko novih besed naučimo na enostaven in zabaven način.

Poskusite!

Potrebujete:

 

Eliza, 9. razred in Julija, 8. razred