Prostor za senzomotorično integracijo

Otroški oddelek URI Soča je od 30. septembra bogatejši za prostor, ki je opremljen s pripomočki za spodbujanje in razvijanje ravnotežja ter procesiranja (senzomotorično integracijo). Senzomotorična  integracija je nujna za izvedbo katerekoli dejavnosti, ki jo izvajamo v vsakodnevnem življenju, tudi v šoli. Procesi senzomotorične integracije so lahko moteni, npr. pri koordinaciji oko-roka, pri gibanju v prostoru, gibanju ob predmetu, ki se premika …

 

 

Učenci v bolnišnični šoli uporabljamo pripomočke:

  • med učno uro, ko učenec ne more več slediti pouku,
  • v odmoru med posamezno učno uro,
  • pri športu.

 

Dejavnosti s temi pripomočki  izboljšujejo gibanje v prostoru, vedenje, čustvovanje in zbranost, zato smo tega prostora učitelji in učenci v bolnišnični šoli izjemno veseli.