INOVACIJSKI PROJEKT

V tem šolskem letu smo nadaljevali z izvajanjem triletnega inovacijskega projekta Zakaj je poučevanje na daljavo koristno in ga tudi zaključili.

V projekt je bilo vključenih devet učiteljev Bolnišnične šole:

  • odgovorni nosilec projekta in vodja šole, mag. Tanje Bečan,
  • vodja projekta in učiteljica BIO, NAR, KEM Alenka Prevec,
  • učiteljica razrednega pouka Metoda Leban Dervišević,
  • učitelj ZGO, GEO, DDE Mirsad Skorupan,
  • učiteljica MAT, FIZ Natalija Podjavoršek,
  • učiteljica MAT, FIZ Irena Nemanič Dujmovič,
  • učiteljica TJA Tjaša Funa Čehovin,
  • učiteljica TJA, TJN Meta Kerševan,
  • učiteljica SLO Andreja Čušin Gostiša.

Tudi letos smo na daljavo poučevali več učencev in dijakov. Nadgradili smo izkušnje iz lanskega leta, starostna meja učencev se je spustila. Uporabljali smo videokonferenčni sistem VOX,  grafične tablice pa so bile naše podaljšane roke oziroma dober učni pripomoček. Še vedno smo se sproti obveščali o tehničnih težavah pri izvajanju pouka in njihovi odpravi.

Od začetka projekta smo precej napredovali. Nove tehnologije se ne bojimo uporabljati, zavedamo pa se, da se informacijsko-komunikacijska tehnologija zelo hitro razvija. Zato moramo napredku slediti in iskati možnosti in metode, kako bi omogočili kakovostno vključevanje te tehnologije v šolsko delo.

 Alenka Prevec