Gorenjska – kulturne znamenitosti

 Muzej, primer gruntarske hiše.Vendar je pomembnejše, da se je v njej rodil  France Prešeren, ki je zapisal: »O, Vrba! Srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, de b’ uka žeja me iz tvojga sveta speljala ne bila, goljfiva kača!»

  Lectarstvo je ena najstarejših obrti. Dekorativne medenjake, okrašene  z barvnimi sladkornimi premazi so prodajali na sejmih in žegnanjih. Najpopularnejše je bilo srce, pogosto okrašeno z ogledalcem in obveznim ljubezenskim verzom.

 

V Kovaškem muzeju v Kropi si lahko ogledamo, kako so v starih časih kovali železo. Pesnik Oton Župančič je v pesmi Žebljarska zapisal tudi:

»Pol treh, pol treh-
spet puha nam meh!
Žareči žeblji so nam v očeh,
do osmih zvečer žeblji, žeblji v očeh.
Od štirih do ene
voda nam kolesa, mehove nam žene,
do osmih od treh,..”