V oktobru smo opazovali spreminjanje narave in ob tem
likovno ustvarjali. Trganko smo kombinirali s slikanjem in tiskanjem. Na ogled
postavljamo tudi naše ježke. Drevesa in ježke   združuje pesmica o ježu, ki si z odpadnim
listjem šiva suknjico.