ali KALEIDOCYCLE je papirnat obroč, sestavljen iz tetraedrov, ki se vrtijo in obračajo okoli svoje osi. Zaradi vrtljivosti in različnih barv  so obroči lepi in zabavni. Učenci in dijaki so na različne, čim bolj ustvarjalne načine pobarvali pripravljen model obroča in ga sestavili. Pri ustvarjanju so povezali geometrijska, likovna in tehniška znanja in spretnosti. V šolskem letu 2012/13 bomo izdelali različne vrste teh obročev. Ogledate si jih lahko v galeriji.