Učenci se seznanijo z Ljubljano skozi čas:
– spoznajo rimsko Emono;