Praznični december

Z učenci in dijaki smo se pogovarjali o božičnem času v Sloveniji in Veliki Britaniji in ugotavljali razlike v praznovanju.

V Veliki Britaniji so za ta praznik poleg drugih jedi na mizi obvezni božični puding, male okrogle pite, puran ali gos, pa tudi božična rolada.

Božični puding

Vsak v družini pomaga pri mešanju pudinga, saj to prinaša srečo. Včasih so v puding skrili srebrn kovanec in tisti, ki ga je našel, je imel pred seboj uspešno leto.

Male okrogle pite

Danes so te pite polne sladkega, suhega sadja, včasih pa so jih polnili z mesom. Starejši ljudje se še spomnijo nasveta: »Če med dvanajstimi božičnimi dnevi pojeste dvanajst pit v dvanajstih različnih hišah, boste imeli pred seboj dvanajst srečnih mesecev.«

Puran ali gos

Tako v Veliki Britaniji kot Ameriki sta puran ali gos najpogosteje za božično večerjo. Kot priloga pa morajo biti zraven brstični ohrovt, krompir ali riž in brusnična omaka.

Praznična smreka na oddelku C1

Pogovarjali smo se o decembrskih dobrih možeh in devetošolec Aljaž je v angleščini  napisal sestavek o Miklavžu in Božičku.

Saint Nicholas

We celebrate Saint Nicholas on December 6.

In many countries, especially in Europe, St. Nicholas visits children on the night of December 5 and 6.
St. Nicholas is dressed in bishop’s clothes, with a special stick in his hand. He is accompanied by angels and hoofs. Children find gifts from St. Nicholas next to their shoes or slippers.

Many years ago, hardworking children were given modest gifts such as apples, dried fruits, and nuts; naughty children were given a whip. Now, the gifts are much richer.

Santa Claus or Father Christmas

At Christmas, we celebrate the day of Jesus’ birth.

Many years ago, the German custom of Santa Claus, who is giving presents to children, was adopted in Slovenia.
Santa lives on the North Pole and arrives by a sleigh travelling in the air and pulled by reindeer.
He is dressed in red attire with a white fur trim. Santa visits children on the night before Christmas on December 24 and 25.

Some children get presents from both good men, but some only from one, depending on their parents’ decision.

Novoletne voščilnice za naše sorodnike in prijatelje

Meta Kerševan
december 2021

Bolnišnična šola praznuje

V novembru smo se na našem oddelku veliko pogovarjali o praznovanju 70-letnice Bolnišnične šole in o ljudeh, ki so stari kot naša šola. Dijak Rok nas je spomnil na znanega alpinista Vikija Grošlja, ki bo kmalu praznoval to okroglo obletnico. Napisal je nekaj stavkov o njem v slovenščini, nemščini in angleščini.

 

Viki Grošelj bo kmalu dopolnil 70 let

Ukvarjam se z alpskim plezanjem in Viki Grošelj je moj vzornik od takrat, ko me je učil telesno vzgojo v osnovni šoli.

Kljub svojim letom je še vedno aktiven kot gorski vodnik, reševalec, športni pedagog in pisatelj.

Rojen je bil v Guncljah pri Ljubljani.

Viki je Slovenec z največ preplezanimi osemtisočaki in prvi Slovenec, ki je preplezal najvišje vrhove na različnih celinah.

Želim mu, da ostane zdrav in aktiven še dolgo časa.

Rok, 16 let

 

Viki Grošelj wird 70 Jahre alt

Der bekannte slowenische Alpinist, Viki Grošelj, arbeitet als Bergführer, Bergretter, Sportpädagoge und Schriftsteller.

Er wurde  in Gunclje bei Ljubljana geboren.

Viki ist der Slowene mit den am meisten bestiegenen 8.000 Metern und der erste Slowene, der alle höchsten Gipfel der Kontinente bestieg.

Rok, 16 Jahre

 

Viki Grošelj will be 70 years old

The well-known Slovenian mountaineer, Viki Grošelj, has been working as a mountain guide, mountain rescuer, sports educator and successful writer of his expeditions.

He was born in Gunclje, near Ljubljana. Viki holds the climbing record of 8,000 meters and is the first Slovenian to climb all of the highest peaks on the continents.

 

Rok, 16 years

 

Učenci so z veseljem reševali tudi kviz o Bolnišnični šoli, ki ga je sestavila učiteljica Tanja Šercer.

Tradicionalni slovenski zajtrk in zdrava prehrana

 

Precej časa smo namenili tudi pomenu zdrave prehrane. Obiskala nas je dietetičarka, ki na Pediatrični kliniki skrbi za diete naših pacientov, in nam predstavila sestavo slovenskega zajtrka, ki naj bi postal del naše vsakodnevne prehrane. Ogledali smo si ppt-predstavitev, ki so jo naredili na OŠ Ledina, in se pogovarjali o naših najljubših jedeh.

Slovenska hrana

Velikost porcij

Lokalna in sezonska hrana

Recept za joto

 

Meta Kerševan
november 2021

Oktober na C1

Z učenci na oddelku C1 smo se v oktobru pogovarjali o praznovanju 70-letnice naše šole in povezali to starost z dedki in babicami, ki so približno toliko stari.
Poslušali smo pesmi Andreja Šifrerja, ki bo kmalu praznoval 70 let, in napisali nekaj prispevkov za naše glasilo. Šestošolka Neža je razmišljala o svojih starih starših, devetošolec Zal pa je zapisal nekaj zanimivosti o svojem najljubšem pevcu. Oba sestavka smo prevedli v angleščino.

Moja stara starša sta stara 70 let

Zelo rada imam dedka in babico.
Tako dedek Boris kot babica Marija imata lepe sive lase.
Moja mama, oče in jaz živimo v isti hiši s starimi starši, zato jih lahko obiščemo vsak dan.
Moj dedek Boris zgodaj vstane in najprej na dvorišču nahrani kokoši in koze.
Babica Marija vsak dan počisti hišo in skuha za vso družino.
Imata šest vnukov in pogosto pazita nanje.
Včasih se odpravita na izlet v gore ali na morje.
Upam, da bosta še dolgo ostala fit in zdrava.

Neža, 12 let

My grandparents are both 70 years old

I like my grandparents very much.
My grandfather, Boris, and my grandmother, Marija, have nice grey hair.
We live in the same house with my grandparents, so I can visit them every day.
My grandfather Boris gets up early and first feeds the chickens and goats in the yard.
My grandmother Marija cleans the house and cooks for the entire family.
They have six grandchildren and often take care of them.
Sometimes they take a trip to the mountains or the sea.
I hope they will stay fit and healthy.

Neža, 12 years

Andrej Šifrer – moj najljubši pevec

Andrej Šifrer bo kmalu star 70 let, vendar je še vedno priljubljen pri otrocih in odraslih. Njegove uspešnice posluša več generacij. Navdih za svoje pesmi najde v svoji družini in okolici. Pravi, da je potrebno le odpreti oči za navdih.
Prepotoval je skoraj ves svet in pravi: “Moje življenje je praznik.”
Potovanje po svetu je bilo večinoma povezano z njegovimi nastopi, vendar si je vedno vzel tudi veliko časa, da je užival kot turist. Snemal je v državah, kot so Velika Britanija, Amerika, Avstralija, Japonska, Kitajska, Tibet in Južna Amerika.
Kdo ne pozna njegovih uspešnic, kot so »Za prijatelje«, »Gorski cvet«, »Vse manj je dobrih gostiln«, »Lepa dekleta ljubijo barabe« in »Uspavanka za Evo«.
Težko je reči, kateri dogodek je pomenil začetek njegove glasbene poti. Morda je bilo to takrat, ko je zapel svojo prvo pesem, ali ko je izdal prvo ploščo ali ko mu je mama kupila prvo kitaro.

Zal, 15 let

Andrej Šifrer – My Favourite Pop Singer

Andrej Šifrer will be 70 years old but is still popular with both children and adults. His hits are listened to by all generations. He finds inspiration for his songs in his family and surroundings, and he says that all you need to do is open your eyes for inspiration.
He has travelled almost all over the world, and he says, “My life is a holiday.”
Travelling around the world has mostly been related to his performances, but he also has taken a lot of time to enjoy being a tourist. He has filmed in countries such as the UK, America, Australia, Japan, China, Tibet, and South America.
Who doesn’t know his hits, such as “For Friends, “Mountain Flower,” “There Are Fewer and Fewer Good Inns,” “Beautiful Girls Love Bastards,” and “Lullaby for Eva.”
It’s hard to decide which event marked the beginning of his musical journey, whether it was when he sang his first song, or when he released his first record, or when his mother bought him his first guitar.

Zal, 15 years

.

.

.

Likovno ustvarjanje na oddelku

Meta Kerševan
oktober 2021

Grafiti

Grafiti obstajajo že tisoče let. To so risbe, napisi ali slike na javni površini (največkrat na zidu), narejeni s kredo, ogljem ali sprejem. Po domače povedano je to podpis na veliko. Grafit je tipičen za velika mesta in pogosto vsebuje politična sporočila oz. uporniški odnos do socialnih norm.

Nekateri ljudje verjamejo, da so grafiti vandalizem, ker jih vidijo kot uničevanje tuje lastnine. Ti ljudje postavljajo vprašanja, kot so: zakaj umetniki za grafite ne uporabljajo platna, zakaj morajo uničevati javno lastnino? Eden glavnih argumentov je, da naj bi bila umetnost narejena na lastnikovi posesti z njegovim dovoljenjem, če le-ta to hoče. Samo izražanje ne bi smelo biti uničevanje tuje lastnine.

Na drugi strani pa ljudje verjamejo, da so grafiti umetnost. Pravijo, da so grafiti del ulične umetnosti, del umetnikovega izražanja, podobno kot punk rock in rolkarji – grafiti so del subkulture, ki se upira normalnosti in se izraža bolj kot neki odraz.

Lep primer prikazov grafitov je Berlinski zid. Ta danes velja za največje platno na svetu. Leta 1980 je bil zid prenovljen, takrat zgrajen v višini štirih metrov. Na njem so ustvarjali umetniki celega sveta, sedaj pa v Berlin privablja množice turistov. Zahodni del zidu je bil popolnoma porisan, medtem ko je vzhodni del zaradi prepovedi približevanja ostajal siv. Leta 1990 pa so bili v Berlin povabljeni umetniki celega sveta, da so porisali še prazen vzhodni del kot prikaz svetlejše prihodnosti.

Na kaj pomislite vi ob besedici grafit? Porisane stene? Pisane fasade? Sporočila na javnih mestih? Ulično umetnost? Grafiti so seveda vse to in še več.

Mi smo jih z učenci risali na oddelku, na bel šeleshamer, z barvicami in flumastri in se o njih pogovarjali vse to, kar je zgoraj napisano.

.

.

.

Naredili so lepe izdelke.

 

Andreja Gumilar
september 2021

Pivška jezera

Ta mesec smo se z učenci na oddelku (Lana, 6. razred, Lana, 8. razred, Ula, 7. razred, Leon, 6. razred, Matevž, 6. razred) učili o Pivških presihajočih jezerih.

Povedali smo kar nekaj zanimivosti, ki jih lahko preberete v nadaljevanju.

Pivka je s svojo okolico zanimiva mešanica kamnitega krasa in zelene Notranjske s presihajočimi jezeri, rekami ponikalnicami, vrtačami in jamami na eni strani ter prostranimi zeleni gozdovi na drugi strani.

Sedemnajst slikovitih, različno velikih in obstojnih jezer s svojo lepoto privlači ljubitelje narave. Pivška presihajoča jezera nastanejo tam, kjer visoke kraške vode poplavijo večje in manjše depresije in tako nastanejo jezera.

Bogata rastlinska združba širšega območja daje zavetje številnim vrstam živali, med drugim tukaj najdemo 210 vrst hroščev, 106 vrst metuljev in 127 vrst ptičev. Od vodnih živali izstopajo redki raki, kraški škrgonožci in ličinke žuželk.

Na širšem območju se pojavlja divjad, tudi velike zveri, in večje število ptic, kot so kosec, pisana in rjava penica, prepelica, rjavi srakoper ter veliki strnad.

V podzemnih vodotokih tega območja živijo človeške ribice, ki jih ob visokih vodah včasih priplavi na površje.

Če obiščemo Ekomuzej Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi pri Pivki, lahko izvemo,  kako jezera nastanejo in kako z njimi živijo domačini, prav tako pa lahko spoznamo njihove prebivalce.

Leta 2012 je bil na delu, ki spada pod Občino Pivka, oblikovan Krajinski park Pivška presihajoča jezera, uradno ustanovljen leta 2014.

Kot možnost za trajnostno rabo se zdaj izpostavlja ekoturizem. Tu najdemo izjemne naravne lepote, saj več kot polovica občine leži na območju Nature 2000.

Učenci so s zanimanjem prisluhnili podatkom o Pivških jezerih. Radi so si jih ogledali na zemljevidu ter na spletu, prav tako vse zanimive slike rastlin in živali teh krajev.

Učenka Lana, 8. razred, ki pa v teh krajih živi, je o tem veliko vedela in o vsem zelo doživeto o vsem pripovedovala.

 

Andreja Gumilar
junij 2021

Jezero Jasna

V mesecu maju smo z učenci (Samuel in Sami, 5. r, Leon, 7. r, Hana, Mitja in Črt, 8. r) na oddelku ustvarili kratek turistični prospekt, ki bi lahko privabil goste v kraj, kjer se razlega jezero Jasna. Vabimo vas k branju, morda pa vas prepriča, da ga tudi vi kdaj obiščete.

Jezero Jasna je ime dveh med seboj povezanih umetnih jezer, ki se nahajata v bližini Kranjske Gore ob cesti na prelaz Vršič. Je zelo priljubljena izletniška točka prelepe Gorenjske. V teh koncih je zares težko peljati mimo dveh povezanih umetnih jezerc ob sotočju potokov Velike in Male Pišnice.

Okoli jezera so speljane sprehajalne poti, tukaj je tudi raj za muharjenje, kopanje v Jasni pa je rezervirano za pogumne, saj je voda precej mrzla. Vsekakor se lahko ob jezeru sončite na lesenih pomolih in se povzpnete na šest metrov visoko razgledno ploščad.

Ob jezeru se lahko ohladite z osvežilno pijačo ali sladoledom, še posebej pa je fotogenično zaradi razgleda na Julijske Alpe v ozadju. Vsekakor pa ne bo šlo brez fotografije poleg znamenitega bronastega kozoroga.

Jezeri sta urejeni ob sotočju Male in Velike Pišnice. Ob sotočju je še manjši naravni kanjon in nekoliko skrita Hidroelektrarna Kranjska Gora.

Okoli jezera so speljane sprehajalne poti, svoj začetek pa tukaj po potresu leta 1980 beleži zapuščena gozdna pot po dolini Male Pišnice. Zraven jezera so poleg apartmajev tudi igrala in bronasti kip kozoroga na naravni skali, ki ga je med letoma 1986 in 1988 ustvaril kipar Stojan Batič.

 

Jezero Jasna

 

Andreja Gumilar
maj 2021