V bolnišnični šoli smo pričeli pouk s tehniškim dnem. Naslovili smo ga Ustvarjalna priprava na šolo. Učenci so si izdelovali učne pripomočke in potrebščine za pouk. Pri delu smo uporabljali material, ki ga lahko recikliramo ali razstavimo.

Razmišljali smo, zakaj vse bi lahko uporabili staro majico, ki je ne bomo več nosili. Nastalo je veliko idej. Nekaj smo si jih ogledali tudi na spletu. Odločili smo se, da majico preoblikujemo v vrečo za copate, to pa storimo, ne da bi šivali. Rešili smo dve stvari: ponovno smo uporabili majico, ki bi jo sicer zavrgli, izognili pa smo se tudi uporabi plastičnih vrečk.

Ker pri šolskem delu uporabljamo različna pisala, smo v tehniki origami zgubali stojalo za barvice. Ena izmed likovnih nalog je bila, da učenci papir izberejo v dveh komplementarnih barvah. Sledili smo načrtu gubanja in nastali so čudoviti izdelki.

Stojalo za barvice

Vreča za copate

Učenci so se radi spomnili tudi poletnih počitnic. Pripovedovali so o krajih, kjer so počitnikovali, poiskali pa so jih tudi na zemljevidu. Na zemljevidu smo opazovali tudi oblikovanost površja, ki je prikazana z različnimi barvami. Vsaka barva pomeni določen višinski pas. Iz lego kock smo v ustreznih barvah oblikovali višinske pasove in tudi na ta način spoznavali pomen barvitosti zemljevida.

Prikaz reliefa z različnimi barvami

Tovrstne delavnice so potekale ves september. Nastajala so različna stojala, knjižne kazalke, peresnice, nahrbtniki in različni učni pripomočki. Veseli smo, da smo na ta način prispevali k ohranjanju narave in se ob tem marsikaj naučili.

Minca Gale
september 2019