Vsako leto nas jesen bogato obdari s sadovi narave tako v  gozdu kot v  sadovnjaku, na vrtu, polju itd  Posebno pozornost smo namenili spoznavanju vrtnih in poljskih pridelkov. Da pa bi kmetje zaščitili na njivah  in vrtovih poljske in vrtne  pridelke pred živalmi,  ponekod še postavljajo  ptičja strašila. Tudi na našem oddelku smo ga skupaj s starši, šolarji, predšolskimi otroki in vzgojiteljico oblikovali in ga postavili v kot. Naše strašilo nikogar ne odganja, ravno obratno.  Ob njem se z učenci zbiramo in spoznavamo zelenjavo, ki jo skupaj s starši in osebjem prinašamo z domačih njiv in vrtov ter jo odlagamo v pehar pred njim.

Kako prijetna in prijazna so ptičja strašila, kaj se dogaja, če se zaljubijo in kako vplivajo na

modo, smo spoznavali tudi v pravljicah.

Izdelovanje ptičjega strašila je tudi priložnost za uporabo starih oblačil. Z nekoliko truda in domišljije ga lahko oblikujemo in postavimo na vrt. S svojo prisotnostjo bo zagotovo razveseljeval mimoidoče sprehajalce.