V šoli se učimo in učimo, včasih pa se tudi igramo.