Mariborsko ali Bresterniško akumulacijsko jezero

Ta mesec smo se na oddelku spoznavali Mariborsko ali Bresterniško jezero.

Sodelovalo je pet učencev: Tara, 8. razred, Tim, 6. razred, Sara, 3. razred, Filip, 7. razred, in Alja, 7. razred. Učenci so z zanimanjem sledili spoznavanju jezera.

O jezeru smo izvedeli naslednje:

  • Nahaja se vzhodno od Maribora.
  • Nastalo je ob gradnji hidreoelektrarne (HE) Mariborski otok z zajezitvijo reke Drave. Dolgo je 15,5 km in sega vse do zgoraj ležeče elektrarne Fala.
  • Vsebuje 13,1 milijona m³ vode, od katerih se lahko 2,1 milijona m³ izkoristi za proizvodnjo električne energije.
  • Kljub velikanskemu posegu v naravo ta ni povzročil zgolj uničenja različnih biotopov, ampak so se razvili tudi novi biotopi. Poleg razraslega obrežnega gozda so nastale plitvine, ki jih porašča obvodno rastlinje, s čimer je nastal nov dragocen življenjski prostor. Zato je jezero pomembno naravovarstveno območje in zaščiten krajinski park. Za krajinski park je bilo Mariborsko jezero razglašeno  novembra 1992.
  • Je zelo priljubljen kraj za rekreacijo za Mariborčane in druge obiskovalce. Jezero daje možnosti za veslanje, deskanje, jadranje, plavanje v bazenu ali za sprehod, kolesarjenje in tek. Ob jezeru je več gostinskih lokalov z otroškimi igrali. Mimo Mariborskega jezera vodi tudi Dravska kolesarska pot. Bazen HE Mariborski otok je zato privlačna rekreacijska površina. V zadnjem desetletju so Dravske elektrarne Maribor uspešno uredile številne turistično-rekreacijske točke ob jezeru.
  • Blizu jezera se nahaja Mariborski ali Felberjev otok, kot so ga včasih poimenovali po njegovih lastnikih. Predstavlja naravno posebnost, saj je pravi rečni otok in edini te vrste v Sloveniji. Prekriva ga bogata gozdna združba s podrastjo, kjer rastejo številne redke rastline, dom pa nudi tudi številnim pticam. Prav zaradi tega je razglašen za naravni spomenik, saj je vpliv človeka že dodobra spremenil podobo otoka.

 

Pri iskanju informacij o jezeru smo si pomagali z zemljevidom Slovenije. Slike jezera smo si ogledali na spletni strani
https://mojajezera.si/seznam_mojih_jezer/podravska/574/mariborsko_jezero/
in v knjigi The Slovenia lakes (Slovenska jezera).

 

Andreja Gumilar
marec 2021