Dan Zemlje

Dan Zemlje, 22. april, praznujemo od leta 1970. Gre za svetovni dogodek, s katerim želimo ljudi ozaveščati o pomembnosti vsakega od nas za varovanje našega planeta.

Naši šolarji so obeležili dan Zemlje z različnimi ekološkimi dejavnostmi.

Učenci, ki prihajajo iz različnih krajev Slovenije, so predstavili naravne lepote domačega kraja ali okolice. Veliko jim pomenijo. Pogovarjali smo se, kaj lahko stori vsak izmed nas, da bi bilo čim manj odpadkov in da bi bila Zemlja čim manj onesnažena.

Učili smo se ločevanja odpadkov. Naredili smo košek za zbiranje plastičnih odpadkov, nekaj odpadkov narisali in s risbicami polepili košek.

Ločujemo odpadke.

Iz odpadnega materiala smo ustvarjali različne učne pripomočke, predvsem takšne, ki šolarjem pomagajo pri usvajanju in razumevanju učne snovi. Učenci tretjih razredov so na odpadne papirnate žetone pisali zmnožke in faktorje posameznega števila, nato pa iskali ustrezne pare.

Poštevanka števila 8.

Raziskali smo pomen besede reciklaža in pripravili odpadni papir za predelovanje in ponovno uporabo. Učenci so se naučili, kako lahko iz odpadnega papirja izdelajo ekološki papir.

Ročno izdelovanje papirja.

V cvetličarni so nam podarili ostanke ročno izdelanega dekorativnega papirja. Iz njega smo izdelali knjižne kazalke, na katere smo napisali sporočila, ki smo jih namenili Zemlji za njen dan.

Minca Gale in Meta Kerševan
april 2021