Sedmošolec Jan je vse šolsko leto obiskoval pouk v bolnišnični šoli. Z odliko je zaključil 7. razred. Za prizadevnost, vztrajnost, vedoželjnost in odnos do šolskega dela je prejel pohvalo. Na podelitvi so bili poleg Jana in njegove mamice prisotni še dr. Markelj, Janov zdravnik, Matejka Hren, glavna sestra oddelka, Tanja Bečan, vodja bolnišnične šole, in Metoda Leban Dervišević, razredničarka.

Predmetni učitelji so med podelitvijo še vedno poučevali na daljavo, zato Janu niso mogli v živo čestitati. Pripravili pa so mu spominski film, v katerem so obujali spomine na učne ure in mu zaželeli čimprejšnje okrevanje, čudovite počitnice in jesensko vrnitev v šolske klopi.

Jan in njegova mama pa sta presenetila z mojstrskimi rimami, spesnila sta čudovito pesem z naslovom Bolnišnična šola.

BOLNIŠNIČNA ŠOLA

 

V bolnišnični šoli se veliko godi,

za vso organizacijo ga. Metoda poskrbi.

Z matično šolo stik vzpostavi,

vodi pogovore in urnik pripravi.

 

Pri naravoslovju celinske vode spoznam,

se na morje odpravim in v gozd podam.

Da pa vsi ekosistemi jasni so mi,

posebnosti večkrat poudari ga. Prevec, ki me uči.

 

Ure angleščine so mi izziv,

priznam, bil sem kar marljiv.

Ga. Grum potrpežljivo mi čase razlaga,

ob nepoznanih besedah mi vedno pomaga.

 

Sledi slovenščina, ki mi kar leži,

tu res ne delam velikih si skrbi.

Branje opravim kar en, dva, tri,

zasluge za osvojeno snov pa si ga. Žugman lasti.

 

Geografijo in zgodovino me isti učitelj uči,

tu slaba orientacija na zemljevidu mi delo teži.

Zato g. Skorupan z barvami označi mi vse pomembne stvari

in ob koncu ure zgodovine se od mene z AVE poslovi.

 

Ko pa nastopi matematike čas,

v pesmi slišim ge. Podjavoršek glas.

Zapojem si pesem o trikotnikih, štirikotnikih in kotih še sam,

že definicije razumem in naloge reševati znam.

 

Bolnišnična šola mi je lepšala in krajšala vsakdan,

zato hvala vsem učiteljem, ki so izpolnili svoj plan.

Z njihovo pomočjo sem razred odlično končal

in upam, da poln moči in znanja se bom jeseni v nov izziv podal.

 

Jan Čokl in mami

 

Zdaj pa na zaslužene počitnice!

Metoda Leban Dervišević
junij 2020